Информация относно упражняване на правото на отказ от договора за покупко-продажба и връщане на продукти

Връщане на стоки

Политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора с търговеца, от който е закупен всеки конкретен продукт („Търговец“), се прилага във връзка с отказа от договора за покупка и връщане на продукта. Правилата и условията на Политиките за връщане на Търговците са различни и са достъпни на съответната страница на Търговеца в платформата, достъпна след избор на съответния търговец от: https://shoppingspot.bg/magazini/

Настоящата информация относно правото на отказ от договора за покупко-продажба се прилага само в степента, до която не противоречи на Политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора на Търговеца.

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка на стоките обратно до Търговеца (освен в случаите, когато Търговецът се е съгласил да ги заплати), в срока, предоставен от съответния Търговец, който не може да бъде по-кратък от законовия срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от куриера и посочено от Потребителя – при договор за продажба. Връщане на стока извън посочения срок няма да се приема.

Освен ако Политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора на Търговеца не предвижда друго, в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката Потребителят трябва да попълни и изпрати на електронния адрес на Търговеца следния стандартен електронен формуляр за упражняване на правото на отказ, който можете да откриете тук.

  • След като попълни формуляра и се увери, че стоката/стоките, които Потребителят желае да върне, отговарят на условията за връщане по-горе, Потребителят трябва да изпрати попълнения формуляр на адреса, посочен в Политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора на съответния Търговец.
  • Потребителят е длъжен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката. Търговецът няма да приема обратно стоки, които са били поправяни или повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, както и със следи от удари, засягащи вътрешната и външната цялост на дадената стока. Търговецът няма да приема и стока, която не е придружена от всички аксесоари, с които стоката е била доставена.
  • Потребителят е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, която да е придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена такава, както и от всички документи, с които е доставена въпросната стока.

Връщането на стоките е изцяло отговорност на Потребителя, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на Потребителя до момента, в който нежеланата от Потребителя стока пристигне при Търговеца. Освен, ако Политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора на Търговеца не предвижда друго, всички разходи по повод на връщането на стоките са за сметка на Потребителя.

Възстановяване на заплатена сума

В случай, че доставената стока не съответства с поръчаната от Потребителя или доставената стока е видимо повредена и Потребителят желае да му бъде възстановена заплатената сума, съответният Търговец е длъжен да възстанови заплатената сума в 14-дневен срок.

Всякакви възстановявания на пари на Потребител (например поради отказ от договор за покупка и връщане на стоките при условията, предвидени в закона) ще бъдат извършени и са отговорност единствено на съответния Търговец.

Потребителят изрично се съгласява, че сумата може да бъде възстановена от съответния Търговец чрез платежно средство, което е различно от това, което Потребителят е използвал за първоначалната трансакция, при условие че това няма да доведе то допълнителни разходи за Потребителя.