Petite Fleur

Политика за връщане и замяна

Данни за търговец: ПЕТИТ Ф ЕООД

ЕИК: 203894123

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Леге” № 10 

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул.“Черни връх“ 100, Търговски център Парадайс Магазин: Petite Fleur, Етаж: 1

Данни за кореспонденция: info@petitefleur-pf.com, телефон: +359 888 191 929

Ако поръчате с доставка Click&Collect, възможна само за предплатени с карта поръчки, разполагате със срок от 7 календарни дни да получите закупените стоки от обекта ни на ниво 0 Paradise Center. Седемдневният срок започва да тече от датата, на която сте получили имейл потвърждение за изпълнение на поръчката Ви. Моля, пригответе документ за самоличност за удостоверяване на самоличността Ви и номер на поръчката при получаване на закупената стока.
Ако желаете да върнете или замените закупена стока, моля да влезете в профила си в SHOPPINGSPOT.BG и да попълните заявка за връщане, достъпна в секция „Моите поръчки“.

Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: 
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; 
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Petite Fleur или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. Petite Fleur възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по банков път. Сумата се възстановява в 14 дневен срок по предоставената от потребителя банкова сметка.

Petite Fleur има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми Petite Fleur за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(9) Когато във връзка с изпълнението по договора Petite Fleur е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Petite Fleur има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

В случай, че има деклариран отказ на Потребителя от договора,  „Петит Фльор“ ЕООД ще възстанови стойността на стоката, предмет на договора, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, от датата на която е уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Потребителят следва да върне обратно стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който е информирал за отказа си от договора.

Стоката следва да бъде върната без увреждания с придужаващата я документация,  „Петит Фльор“ ЕООД запазва правото си в случай, че върнатата стока е с видими следи от употреба, с липсващи аскесоари и/или без придуржаващата я документация, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Купувачът няма право да върне бански костюми, бельо, бижута и очила. Продавачът запазва правото си, да не приема връщането на тези артикули и да не възстанови заплатената от Клиента сума по Чл. 57. от ЗЗП. За избягване на всякакви съмнения – при връщане от страна на Клиента на бански костюми, бельо, бижута и очила, Продавачът се задължава да върне стоката обратно към Купучава, като транспортните разходи са за сметка на последния.