ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ И НАСТРОЙКИ

Общата правна рамка, уреждаща защитата на личните данни, е Общият регламент за защита на личните данни № 679/2016 ("ОРЗД"), приложим в Европейския съюз. Настоящата Политика за бисквитките е в съответствие с изискванията, посочени в ОРЗД.

Настоящата Политика за бисквитките ("Политика за бисквитките") описва различните видове бисквитки, които се използват във връзка с интернет страницата, притежавана и управлявана от „Булфелд“ ЕООД ("Интернет страницата"): www.shoppingspot.bg.

За популяризирането на Търговския център, включително чрез Интернет страницата, „Булфелд“ ЕООД ("Търговски център") си сътрудничи със следните структури на NEPI Rockcastle Group: NEPI Investment Management SRL ("NIM") и Marketing Advisers SRL ("MA"). От гледна точка на управлението на Вашите лични данни, горепосочените структури на NEPI Rockcastle Group действат като съвместни администратори, съгласно член (26) от ОРЗД.

NE Property BV, Търговският център, NIM и МА са част от групата NEPI Rockcastle Group и за целите на настоящата политика ще бъдат наричани заедно "NEPI Rockcastle Group" или "съвместните администратори". Когато в настоящата Политика за бисквитките се използва "Ние", "Наши", това се отнася за NEPI Rockcastle Group.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?

"Интернет бисквитка" (известна още като "бисквитка за браузър”, "HTTP бисквитка" или бисквитка) е малък файл, състоящ се от букви и цифри, който се съхранява на компютъра, мобилното устройство или друго оборудване на потребителя което позволява достъп до интернет.

Бисквитките се инсталират чрез браузъра (например Internet Explorer, Firefox, Chrome). След като бъдат инсталирани, бисквитките имат определен срок на живот и остават "пасивни", което означава, че не съдържат софтуер, вируси или шпионски софтуер и няма да получат достъп до информацията на твърдия диск на потребителя, на чието оборудване са инсталирани.

Бисквитката се състои от две части: име и съдържание или стойност на бисквитката.

КАК И ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ?

Използваме бисквитки, за да подобрим употребата на интернет страницата и нейната функционалност, както и за да разберем по-добре как посетителите използват интернет страницата и предлаганите им услуги.

Съхраняването на "бисквитките" ни осигурява лесен и удобен начин за персонализиране и подобряване на мобилното приложение и способства да направим следващото Ви посещение по-приятно.

„Булфелд“ ЕООД не използва бисквитки, за да събира лична информация, като например Вашето име, но може да свърже информацията, съдържаща се в "бисквитката", с Вашата лична информация, събрана по друг начин (например чрез формуляри за регистрация).

КАК МОГА ДА УПРАВЛЯВАМ БИСКВИТКИТЕ?

Блокиране на бисквитките

Имате възможност да приемете използването на бисквитки, което ще Ви позволи при посещение на интернет страницата да използвате всички функции без ограничения. Не е възможно да се откажат строго необходимите бисквитки, тъй като това може да повлияе на на алгоритъма за взаимодействие с потребителя и функционалността при използването на интернет страницата.

Блокирането на други бисквитки няма да повлияе на потребителския Ви опит или функционалност при използването на интернет страницата. Ако откажете използването на всички бисквитки, първичните бисквитки и бисквитките на трети страни ще бъдат дезактивирани. Първичните бисквитки също ще бъдат изтрити. Няма да можем да изтрием бисквитките на трети страни. По тази причина ще трябва лично да изтриете бисквитките на трети страни. Това може да бъде направено от настройките на вашия браузър.

Дезактивиране и/или изтриване на бисквитките чрез Вашия браузър

Алтернативно и/или допълнително можете да промените настройките за бисквитките чрез Вашия интернет браузър. Вашият интернет браузър дава възможност да променяте настройките за бисквитките. Тези настройки на браузъра за бисквитките обикновено се намират в менюто “options”, “tools” или “preferences” (опции, инструменти или предпочитания) на Вашия интернет браузър. Можете също така да направите справка в менюто “Help” (Помощ) на браузъра. Различните браузъри могат да използват различни механизми за дезактивиране на бисквитките.

  • Настройки за бисквитки в Internet Explorer
  • Настройки за бисквитки в Microsoft Edge
  • Настройки за бисквитки във Firefox
  • Настройки за бисквитки в Chrome за настолен компютър/лаптоп
  • Настройки за бисквитки в Chrome за Android
  • Настройки за бисквитки в Safari

По отношение на настройките на браузъра за изтриване на предишни бисквитки, важат същите принципи, както при забраняването на нови бисквитки чрез настройките на браузъра. Следвайте съответните инструкции за Вашия браузър, както са описани по-горе.

Съществуват онлайн инструменти за изтриване на всички бисквитки, останали от посетени от Вас интернет страници, като например www.allaboutcookies.org.

Когато посещавате тази интернет страница от други компютри, ще трябва отново да промените настройките си.

КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Строго необходимите бисквитки осигуряват функции, без които няма да можете да използвате тази интернет страница, и гарантират, наред с другото, че когато имате достъп до функциите на интернет страницата, ще видите версия, която има широколентова връзка за количеството данни, съответстваща на интернет връзката, която използвате. Освен това, ако сменяте страниците, такава бисквитка ще изпълнява функцията за превключване от http към https. Също така, бисквитките от този тип съхраняват и вашия избор относно използването на бисквитки на нашата интернет страница.

Строго необходимите бисквитки, които използваме, са:

– бисквитки, използвани единствено за целите на интернет комуникацията;

– строго необходими бисквитки, за да можем да предоставяме изрично изискваните от Вас услуги (т.е. ако тези бисквитки бъдат дезактивирани, няма да можем да Ви предоставим изрично изискваната услуга).

Използването на строго необходимите бисквитки за целите, описани по-горе, се основава на легитимните ни интереси да осигурим правилното функциониране, достъп и техническа употреба на интернет страницата и да Ви предоставим услугите, които изрично сте поискали.

Статистически бисквитки: Тези бисквитки се използват, за да ни предоставят статистическа информация за работата на интернет страницата (например за отчитане на посещенията, изходящия трафик). Тази категория може да включва и бисквитки на трети страни.

Използването на статистически бисквитки за целите, описани по-горе, се основава на легитимните ни интереси за подобряване на съдържанието на интернет страницата и кампаниите, провеждани на интернет страницата, както и да оценим по-добре показателите за ефективност (KPI) на търговските кампании, провеждани през нашата интернет страница.

Маркетингови бисквитки: Тези бисквитки позволяват на интернет страницата да съхранява Вашите избори и да Ви предоставя подобрени и по-персонализирани функции. Тази категория може да включва и бисквитки на трети страни.

СЪГЛАСИЕ ЗА МАРКЕТИНГОВИ БИСКВИТКИ

„Булфелд“ ЕООД възнамерява да използва бисквитки за маркетингови цели, но е необходимо Вашето съгласие. Щракнете върху бутона “Save Settings” (Запазване на настройките), за да ги приемете, или върху бутона “Manage Settings” (Управление на настройките), за да научите повече за категориите използвани бисквитки и да ограничите използването на определени категории бисквитки.

Въпреки че бисквитките, намиращи се на интернет страницата, обикновено не съдържат лична информация, доколкото информацията, съдържаща се в бисквитката, е свързана с Вашата лична информация, събрана по друг начин (например чрез формуляри за регистрация), дружествата от групата NEPI Rockcastle ще действат като съвместни администратори в съответствие с член 26 от ОРЗД.

Съвместните администратори ще си сътрудничат въз основа на своето споразумение и ще гарантират, че правата Ви се спазват изцяло, независимо от това към кой съвместен администратор е отправено искането за упражняване на правата.

В тази връзка можете да упражните някое от правата, посочени в раздела Права на субектите на данни.

с изключение на правото да възразите срещу обработването, тъй като обработването не се основава на легитимния интерес на съвместните администратори.

ПРЕДПОЧИТАНИЯ

Можете да изберете категориите на конкретните бисквитки, използвани на тази интернет страница.

С изключение на категорията бисквитки, които са строго необходими за функционирането на интернет страницата, можете да приемете или да откажете използването на бисквитки за всяка категория бисквитки, като преместите селектора в края на всеки ред в полето, което ще се появи на екрана при достъп до опцията “MANAGE SETTINGS” (Управление на настройките), включена в банера, сигнализиращ за използването на бисквитки, който се показва при първия Ви достъп до интернет страницата. Няма да използваме други категории бисквитки, с изключение на тези, които са строго необходими за правилното функциониране на интернет страницата, ако изберете да не използвате тези категории бисквитки.

Всеки път, когато Ви предлагаме да приемете или откажете използването на категориите бисквитки", Ви предоставяме основната информация, която трябва да знаете, за да направите своя избор: категориите бисквитки, идентичността на оператора на данни, дали има категории "бисквитки", които са постоянни или сесийни, дали тази категория бисквитки е основна бисквитка или бисквитка на трета страна (с изключение на строго необходимите бисквитки [тези "бисквитки" винаги са първични]) и дали личните Ви данни се предават извън рамките на Европейското икономическо пространство.

След като се съгласите с използването на дадена категория "бисквитки", можете да се върнете към избора си и да дезактивирате бисквитките (освен тези, които са строго необходими за функционирането на тази интернет страница), както следва:

(i) чрез достъп до опцията “MANAGE SETTINGS” (УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТРОЙКИТЕ), включена в банера, сигнализиращ за използването на "бисквитки", който се показва при първия Ви достъп до интернет страницата;

(ii) чрез достъп до постоянната връзка "COOKIE POLICY & SETTINGS” (ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ И НАСТРОЙКИ), разположена в списъка в долната част на интернат страницата, достъпен на всяка страница на интернат страницата.

СТРОГО НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ

Това са бисквитки, които бихте взели със себе си на необитаем остров. По принцип това са данни от съществено значени за основните функционалности на интернет страницата, без да включват лични данни. Те могат да бъдат използвани от интернет страницата за активиране на основни функции, като например навигация по страниците и достъп до защитени зони на интернет страницата. Важно е да знаете, че интернет страницата не може да функционира правилно без тези бисквитки, така че те не могат да бъдат дезактивирани от нашата система.

ИМЕ НА БИСКВИТКАТА

ЦЕЛ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ТИТУЛЯР

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

PHPSESSID

Съдържа текущата потребителска сесия, която се използва от сървъра за идентифициране на текущия потребител.

Сесия

Търговски център

disclaimer cookie (бисквита за отказ от отговорност)

Използва се, за да се определи дали да се покаже информацията за бисквитките и полето за съгласие.

Постоянна

Търговски център

WordPress, _logged_in_[hash]

Използва се от WordPress за идентифициране на потребителя

Постоянна

WordPress

https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

wfwaf-authcookie-[hash]

Валидна само за свързани и удостоверени потребители. Извършва проверка на текущия потребител, преди да зареди WordPress

Постоянна

Wordfence

https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

wfCBLBypass

Това е специален случай, който се прилага само когато желаете само определени потребители в блокирана държава да имат достъп до интернет страницата.

Постоянна

Wordfence

https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

cerber_groove, cerber_groove_x_[hash]

Това са бисквитки за сигурност, които се използват за различни цели. Те не съхраняват каквато и да е лична информация.

Постоянна

WordPress

https://wordpress.org/support/topic/cerber_groove-cookie-purpose/

MWuLt_ysgkHGE, AjqNEypHzovuIh-, ZFIKzhqmG, IN-kYAuT_G или подобни имена

Бисквитки за сигурност, които се използват за различни цели. Те не съхраняват лични данни.

24 часа, регенерира се при следващ достъп.

WordPress Cerber Security Plugin

https://wordpress.org/support/topic/cookies-42/

fbm_[ID], fbsr_[ID]

Бисквитки, използвани от Facebook при регистрация, влизане и удостоверяване на потребителя чрез интернет страницата.

Постоянна

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

wbi-newsletter-subscribed, wbi-newsletter-reminder

Използват се за отбелязване дали потребителят се е абонирал за нашия бюлетин.

Постоянна

Търговски център

wordpress_test_cookie

Чрез тази бисквитка WordPress проверява дали браузърът на потребителя приема или блокира настройката на бисквитките.

Сесия

Търговски център

СТАТИСТИЧЕСКИ БИСКВИТКИ

Желанието ни е да Ви предоставим възможно най-добро изживяване, а анонимно събраната статистическа и аналитична информация ни помага да разберем как взаимодействате със страницата, когато ни посещавате, и съответно - да подобрим нашите услуги и съдържание.

ИМЕ НА БИСКВИТКАТА

ЦЕЛ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ТИТУЛЯР

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Google Analytics _ga, _gid, _utma, _utmx, _utmxx, _utmz, __gads, _gat_gtag_UA[id]

Тези бисквитки позволяват събирането на информация за начина, по който посетителите използват тази интернет страница, и да откриваме евентуални проблеми по време на сърфиране. Google Analytics съхранява информация за посетените от Вас страници, колко дълго сте разглеждали интернет страницата, как сте влезли в интернет страницата и кои раздели сте посетили в рамките на тези страници. Не се съхранява никаква лична информация, поради което тази информация не може да бъде използвана за идентифициране на потребителя.
Интернет страницата използва Google Analytics, за да следи дали тя отговаря на изискванията на потребителите и да определя приоритети за подобряване на процесите. Google предоставя повече информация за бисквитките на страницата си Privacy Policy (Политика за поверителност) и Cookies Policy (Политика за бисквитки). Google предоставя и “add-on” (добавка), която ви позволява да откажете използването на Google Analytics, независимо от страниците, които посещавате

_ga - 2 години
_gid - 24 часа
_utma - 2 години
_utmx - 18 месеца
_utmxx - 18 месеца
_utmz - 6 месеца
__gads - Променлива
_gat_gtag_UA[id] - 1 минута

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

Facebook Tracking pixel

Събира информация за взаимодействията на потребителите с интернет страницата, които достигат до интернет страницата чрез връзки във Facebook (разглеждане на страници, попълване на регистрационни формуляри чрез вход във Facebook, действия в страниците, като например кликване върху бутони).

Сесия

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

МАРКЕТИНГОВИ БИСКВИТКИ

Вие сте уникални и ние ви харесваме такива. Ето защо искаме да Ви представяме само отстъпки и дейности, съобразени с Вашите предпочитания и интереси. Тъй като не вярваме в спама или ненужните реклами, маркетинговите бисквитки ни помагат да Ви предлагаме подходящи и персонализирани търговски съобщения, така че да можете да се наслаждавате на това, което е най-подходящо за Вас.

ИМЕ НА БИСКВИТКАТА

ЦЕЛ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ТИТУЛЯР

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Facebook: c_user, datr, fr, pl, sb, spin, xs

Facebook използва тези бисквитки, за да събира информация за потребителя и да управлява данни за връзката на потребителя с тяхната мрежа. Тези данни могат да бъдат използвани от Facebook за персонализиране на рекламите, предоставяни на потребителя.

Сесия

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

YouTube: YSC, LOGIN_INFO, PREF, VISITOR, _ga

Тези бисквитки са зададени от YouTube. YouTube събира данни за потребителите, които се обобщават с данни за профилите от други услуги на Google, за да показва целеви реклами на посетителите от широк спектър от собствени на страници и други интернет страници. Тези бисквитки могат да съхраняват предпочитанията на потребителите и да се използват за персонализиране на рекламното съдържание.

Променлива (между 6 месеца и 10 години)

Google

www.google.com/policies/privacy/